Rechtsgebieden

ARBEIDSRECHT

Bij dit rechtsgebied staat boek 7 van het Burgerlijk Wetboek centraal. Het is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen, waarvoor specialistische kennis is vereist. Het grootste gedeelte bestaat uit dwingendrechtelijke bepalingen, waarvan partijen niet zomaar kunnen afwijken en veel bescherming voor de zwakkere partij, namelijk de werknemer. Het arbeidsrecht is een gevarieerd rechtsgebied. Het bestaat o.a. uit het ontslagrecht, maar ook bijv. de wijziging en vaststelling van arbeidsvoorwaarden, arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid en het (verlenen van) tewerkstellingsvergunningen.

Ons kantoor helpt zowel ondernemers als particulieren, werkgevers en werknemers, in alle opzichten van het arbeidsrecht waaronder:

 -   het opstellen van een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementen en handboeken;

-   ontbinden van een arbeidsovereenkomst;

-     ontslag of dreigend ontslag;

-     niet (tijdig) betaalde salarissen;

-     non- concurrentie of geheimhoudingsbedingen.