Rechtsgebieden

BESTUURSRECHT

Dit rechtsgebied behoort tot het publieke recht en gaat het om de verhouding tussen private partijen en de overheid (soms ook tussen overheden onderling). U kunt bij ons onder meer terecht met onderwerpen betreffende het algemeen bestuursrecht, de subsidies en de bestuursrechtelijke handhaving