Rechtsgebieden

CONTRACTENRECHT

Hier staat vooral de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek centraal. Bij het contractenrecht ofwel algemeen verbintenissenrecht gaat het om afspraken tussen twee of meer partijen tot het doen, nalaten, geven of dulden van iets, die in rechte kan worden afgedwongen. Zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten zijn rechtsgeldig, echter de laatste vorm is makkelijker in rechte te bewijzen. In een contract worden meestal de rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd en de gevolgen van niet (tijdige) nakoming daarvan. Colgecen advocatenkantoor is een gespecialiseerd kantoor in contracten zoals individuele arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, algemene voorwaarden in contracten en koop/verkoopcontracten.