Rechtsgebieden

HANDELSRECHT

Bij het handelsrecht kan onder andere gedacht worden aan het zee- en vervoerrecht. In zaken die te maken hebben met (internationale) handel staan wij regelmatig ondernemingen bij. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de aansprakelijkheid van vervoerders of het leggen van maritiem beslag op een schip. De geschillen hebben meestal betrekking op overeenkomsten van koop/verkoop, leveranties of licentie- en distributieovereenkomsten. Als partijen in een geschil geen schikking kunnen treffen zal de zaak in een dagvaardingsprocedure ter beoordeling van de rechtbank worden voorgelegd. Daarbij kan eveneens gedacht worden aan conservatoir beslag of gerechtelijke bewaring van goederen. Kortom, bij dit rechtsgebied is specialistische kennis van het recht vereist en die bieden wij u aan.