Rechtsgebieden

HUURRECHT

Afspraken tussen huurder en verhuurder zijn meestal vastgelegd in een zogenaamde huurovereenkomst. Een deel van het Nederlandse huurrecht is dwingendrechtelijk van aard, d.w.z. dat partijen hier niet van mogen afwijken. Hierbij kan het bijv. gaan om het beëindigen van een huurovereenkomst, bepalingen omtrent de huurprijs e.d. Wanneer één der partijen in strijd met het dwingende huurrecht heeft gehandeld, heeft de wederpartij het recht een juridische procedure aan te spannen bij de rechter. Colgecen advocatenkantoor zal u in dit soort situaties van het begin tot het einde van uw zaak bijstaan. Naast procederen bij de rechter kunnen wij u ook van gedegen juridisch advies voorzien omtrent het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, beëindigen daarvan en  bijv. verhoging of verlaging van de huurprijs.